Ký-ức-đồ-chơi-3

Đèn lồng con cua, một tạo hình ấn tượng trong hệ đồ chơi Trung thu xưa.

Ký ức đồ chơi 3