Ký-ức-đồ-chơi-1

Hình ảnh tư liệu về đồ chơi trung thu Hà Nội 1926.

Ký ức đồ chơi 1