Triển-lãm-Địa-hình-huyền-bí_2

Tác phẩm “Tấn tuồng nhân loại II” – in thạch bản và phù điêu trên giấy Arches, 1985, 60×60 cm.

Triển lãm Địa hình huyền bí