Triển-lãm-Địa-hình-huyền-bí_1

Tác phẩm “Thiên nhiên nguyện cầu không lời” – In thạch bản trên giấy Arches, 1967, 76×56 cm.

Địa hình huyền bí