bình phong 15

Bức bình phong thực hiện bởi nghệ sĩ William Kentridge, Vẽ bằng mực Ấn Độ trên vải canvas | Ảnh: Tư liệu

bình phong 15