Thánh-đường-nghệ-thuật-Sheikh-Zayed_5

Tác phẩm khảm đá trang
trí sân thánh đường tạo thành bức tranh khổng lồ rộng đến 17.600m2 do nghệ sĩ Kevin Dean thiết kế.

Thánh đường nghệ thuật Sheikh Zayed 4