Thánh-đường-nghệ-thuật-Sheikh-Zayed_4

1.096 cột trụ kết nối bằng vòm cong, cảm hứng từ hình ảnh cây chà là, tạo nhịp liên hoàn, soi bóng xuống hồ nước bao quanh rộng đến 7.874m2.

Thánh đường nghệ thuật Sheikh Zayed 3