ED_Ném-Project_8

Không phải dàn loa hay đầu đĩa, BST đĩa than này mới là thứ quý giá nhất với Hiếu. Ảnh: Sang Lê

Dương Gia Hiếu BST đĩa than