London 12

Bảng hiệu Hovis Warner Bros, đường Inchmery, Catford | Ảnh: Roy Reed.

London 12