London 9

Bảng hiệu Everetts, đường St James, Walthamstow | Ảnh: Sam Roberts.

Lodon 9