London 3

Bảng hiệu BP-Energol Regent-Remoulds, đường Poland, Soho | Ảnh: Roy Reed.

London 3