Elek-Design-Studio-Chơi-cùng-ánh-sáng-12

Thể nghiệm đèn thủy tinh treo trần – khi ánh sáng trang trí được tạo ra chính từ phản chiếu ánh sáng môi trường xung quanh lên vẻ đẹp của thủy tinh màu. Không một bóng đèn nào được gắn trong thiết kế này.

Elek Design Studio 12