Elek-Design-Studio-Chơi-cùng-ánh-sáng-11

Thể nghiệm bàn cắt lazer theo thiết kế pattern riêng của Elek trên chất liệu kim loại phủ hiệu ứng. Đây là một thiết kế “nặng ký” theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng.

Elek Design Studio 11