Elek-Design-Studio-Chơi-cùng-ánh-sáng-10

Đội ngũ sáng tạo rất linh hoạt trong không gian văn phòng. Họ thường xuyên ngồi bệt dưới đất cho thoải mái khi họp với nhau.

Elek Design Studio 10