thiết kế Faith 1

Tượng Iemanjá, một nữ thần chủ đạo trong tôn giáo Candomblé và là hiện thân của biển cả. Ảnh: Furf Design Studio.

thiết kế Faith 1