Arch-Ai-Weiwei-3

Tác phẩm điêu khắc cao 12 mét nhằm mục đích khuyến khích một thế giới không biên giới.

Arch Ai Weiwei 3