Behalf-Studio-8

Chân thành và cởi mở, Behalf Studio kêu gọi cộng đồng đóng góp cho dự án bằng cách bỏ số tiền tùy ý để mua những postcard in hình các ký tự của bộ chữ họ đang phát triển cho cộng đồng sử dụng miễn phí

Behalf Studio 8