Behalf-Studio-6

Bút tích của cố nghệ nhân viết bảng hiệu Hoài Minh Phương với nội dung là bài thơ do chính ông sáng tác.

Behalf Studio 6